Srdečne Vás zdravím, milý klient, zákazník, záujemca či zvedavec!

Ocitli ste sa na stránke privátneho psychologického pracoviska Kataríny Vidovej, PhD.
Aby som Vám uľahčila orientáciu v mnou poskytovaných službách, hneď na úvod Vám ponúkam prehľad aktivít, ktoré moje pracovisko ponúka jednotlivcom aj spoločnostiam, a zároveň informujem aj o činnostiach, ktoré sa na mojom pracovisku neposkytujú:

Robím (bližšie pozri sekciu „Čo ponúkame“):

Nerobím:
Verím, že v prípade výberu môjho pracoviska pre našu eventuálnu budúcu spoluprácu nesklameme Vaše očakávania, a Vy či Vaši zamestnanci budete spokojní s prístupom a servisom služieb, ktoré Vám dokážeme zabezpečiť.

S prianím psychickej pohody a úspechu do nadchádzajúcich dní
Katarína Vidová