Vodiči, ktorí sa dopustili priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, sa musia podľa novely cestného zákona NR SR č. 313/2011 Z.z. (§91, ods. 4) a vyhlášky MV SR č. 361/2011 Z.z. (§31a) podrobiť preskúmaniu závislosti od alkoholu alebo iných návykových látok lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria.

Pokiaľ psychiater nezistí závislosť, polícia nariadi povinnosť podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa.

Podmienky realizácie odborného psychologického poradenstva
(podľa vyhlášky MV SR 361/2011 Z.z., §31a)
Najbližší cyklus odborného poradenstva začína dňa ......... o ....... hod.

Platba
Poradenstvo je hradené na priamu platbu; informáciu o cene poskytneme na č. 0949 845 893.