Korešpondenčná adresa: Kontakt
Katarína Vidová, PhD. – privátna psychologická prax mob.: 0949 845 893
Pracovisko dopravnej, pracovno-organizačnej a klinickej psychológie e-mail: katavidova@gmail.com
Malonecpalská 55
971 01 Prievidza


Zväčšiť mapu