Milí vodiči a žiadatelia o rozšírenie vodičského oprávnenia,
nižšie uvádzam usmernenia, ktoré urýchlia a zefektívnia našu spoluprácu pri plánovaných dopravných psychotestoch:
Predpokladám, že je vo Vašom osobnom záujme úspešne absolvovať plánované vyšetrenie, preto verím, že k nemu budete pristupovať zodpovedne a budete rešpektovať vyššie uvedené usmernenia.

Ďakujem!
-------------------------------------------------------------
Klienti sa často pýtajú, či je možné neurobiť psychotesty. Ako sa hovorí – „všetko je možné, pokiaľ sa človek veľmi snaží“. Som však presvedčená o tom, že nie je Vašou prioritou zámerne toto vyšetrenie neurobiť. Treba si uvedomiť, že psychologické vyšetrenie je seriózne špecializované vyšetrenie (ako napr. neurologické, psychiatrické či iné odborné vyšetrenie), ktoré realizuje špecialista - psychológ. Nie je to teda „len formalita“, ktorú by ste vybavili za 0,5 hod. A už vôbec sa potvrdenia a doklady o spôsobilosti nevydávajú na mojej ambulancii len za účasť či prítomnosť. Pokiaľ k vyšetreniu človek pristupuje zodpovedne a snaživo, nemá zásadnejšie problémy zvládnuť ho.