Scenár vyšetrenia:

V prípade posudzovania diagnóz u detí zvyčajne kombinujeme informácie z viacerých zdrojov k tomu, aby sme vedeli objektívne posúdiť klinický obraz dieťaťa a mohli sa zodpovedne vyjadriť k tomu, či jeho aktuálny psychický stav potvrdzuje alebo vyvracia zvažovanú diagnózu. Takéto „vyskladávanie mozaiky“ zvyčajne zaberá istý čas. Obdobne je to aj pri posudzovaní autizmu.
Pri vyšetrovaní nových detských klientov, s ktorými zatiaľ nemám vytvorený vzťah, je treba počítať zvyčajne minimálne s 2 stretnutiami: